Hlavné menu

Počet návštev: 4109260

Prírodoveda

Žiaci pod vedením pedagógov p. učiteľka Mgr. V. Sopčákovej a p. učiteľka Mgr. Ľ. Hrehorčákovej zapojili sa do súťaže „Poznaj a chráň“.

V odbore botanika uspel na okresnom kole žiak Martin Dačo z 8.C triedy a získal III. miesto.

V odbore zoológia zúčastnili sa dvaja žiaci:

                Tomáš Hanušin                  - umiestnil sa na 4. mieste

                Martin Repaský                  - obsadil 7. miesto

    úprava okolia školy

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria