Hlavné menu

Počet návštev: 4119434

Vianoce očami detí ...

Výstava výtvarných prác žiakov CZŠ sv. Jána Krstiteľa
Predvianočná nálada znásobená žiarivými pohľadmi veselých detských oči zavládla 14.12.1995 na otvorení výstavy detských výtvarných prác. 

CZŠ prijala ponuku riaditeľa MsKS pána Navrátila a využila výstavné priestory, ktoré ožili pod veselosťou farieb z pestrých výkresov, priestorových prác, ozdôb, určených na výzdobu stromčeka, a nie iba neho.

K nahliadnutiu na detskú tvorbu bolo naaranžovaných množstvo betlehemov, výkresov a plastík s témou Vianoc a zimných športov.

Najzaujímavejšie práce boli ocenené skromnou pozornosťou a povzbudivým slovom. Medzi ocenených patrili žiaci:

                               J. Roháľová, J. Jurková, J. Fekiačová, V. Župová, M. a J. Konečné, Ľ. Konečný, S. Fabián, Ľ. Štvarták, J. Gallovič, L. Finta, M. Pagurková, L. Goliášová, L. Červeňáková, Z. Varzalová, B. Boháčová, J. Bednár, V. Tuptová, M. Greš, S. Michalský, M. Karaffa, Z. Zakuťanská a iným.

Spoločné práce žiakov V.B, ktoré urobili na dielenských prácach s pani učiteľkou Gallovičovou, výšivky a vianočné ozdoby od detí zo školského klubu, pri ktorých pomáhali p. Matušíková a p.Malcovská. Dva stojany zdobili práce žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metóda v Košiciach, ktoré zaslala p. uč. Bednárová.

K sviatočnej pohode prispeli malí muzikanti a recitátori, ktorých pripravili pani učiteľka Urdzíková a Žembová. Milými slovami privítala hostí zástupkyňa pána riaditeľa školy pani E. Novotná.

A čo dodať na záver? Ostáva nám nádej, že aj toto podujatie prispelo k úspešnému upevneniu motivácie pre žiakov a ich rodičov.

   

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria