Hlavné menu

Počet návštev: 4109270

Zoznam pracovníkov školy.

Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1995.

Mgr. Peter Hužvár                              - riaditeľ školy

Mgr. Eva Novotná                             - zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Eva Antolová                            - tr. uč. 4.B

Mgr. Mária Boriščáková                  - tr. uč. 8.A

Mgr. Jozefina Dubská                       - vých. poradca

        Anna Antolová                           - tr. uč. 1.A

Mgr. Anna Galovičová                     - tr. uč. 7.A

Mgr. Ľudmila Hrehorčáková           - tr. uč. 5.B

PaedDr. Daniela Leššová                 - tr. uč. 2.A

RNDr. Helena Mlynarčíková          - tr. uč. 3.C

Ing. Mária Palenčárová                    - katechétka

Mgr. Peter Poráč                                 - tr. uč. 4.A

Mgr. Mária Solárová                         - tr. uč. 2.B

Mgr. Valéria Sopčáková                   - tr. uč. 8.B

Mgr. Zuzana Summerová                                - tr. uč. 3.B

Mgr. Miroslav Tutoky                       - učiteľ

Ing. Jozef Kovalík                             - ekonóm, katechéta

Mgr. Terézia Vráblová                      - tr. uč. 6.B

Mgr. Katarína Žembová                  - tr. uč.

        Antónia Vojtková                      - učiteľka

Mgr. Rudolf Sladkovský                  - tr. uč. 3.A

Mgr. Adrián Šurín                              - tr. uč. 6.A

Ing. Ľudmila Solárová                      - tr. uč.

Silvia Urdzíková                               - tr. uč. 1.B

Eva Matúšíková                                - vychovávateľka

Valéria Malcovská                            - vychovávateľka

Viktória Hanušínová                        - hosp. pracovník

Dušan Cuker                                       - kurič, údržbár

Milan Jurko                                         - školník

Emil Miščík                                         - kurič

Jozefína Vranková                            - upratovačka

Anna Peregrínová                              - upratovačka

Miloslava Radačovská                     - upratovačka 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria