Hlavné menu

Počet návštev: 4287134
 • Výstava výtvarných prác žiakov CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  Predvianočná nálada znásobená žiarivými pohľadmi veselých detských oči zavládla 14.12.1995 na otvorení výstavy detských výtvarných prác. 
  04.04.2014 08:34 | viac »
 • P. Jána Nemčíka SVD ....
  04.04.2014 08:17 | viac »
 • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1995.
  04.04.2014 08:11 | viac »
 • V dňoch 26. a 27. augusta 1995 sa učitelia našej školy zúčastnili púte, ktorú nazvali „Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II.“
  Táto púť mala nahradiť tradičnú duchovnú obnovu, ktorú učitelia absolvujú vždy pred začiatkom nového školského roku.
  04.04.2014 08:08 | viac »
 • 30. 6. - 3. 7. 1995 
  Bratislava
  Nitra
  Šaštín
  Košice
  Prešov
  Levoča
  04.04.2014 07:51 | viac »
 • Slávnostné ukončenie šk. roku začalo sa sv. omšou v rím. kat. kostole.
  Po presune sa do školskej budovy predniesol príhovor pán riaditeľ. Vyhodnotil prácu žiakov za uplynulý školský rok. Tradíciou v škole je rozlúčka s ôsmakmi.
  04.04.2014 07:47 | viac »
 • Historická druhá návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. nás všetkých povzbudila do živej prípravy.
  04.04.2014 07:45 | viac »
 • Okresná knižnica, Školská správa, okresný úrad, mestský úrad, MO Matice slovenskej v Prešove a Východoslovenská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach dňa 28.6.1995 o 10:00 h. v obradnej sieni Mestského úradu v Prešove vyhodnotili okresné kolo 3. ročníka republikovej súťaže o najkrajšiu slohovú úlohu na tému „Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko.“
  03.04.2014 11:50 | viac »
 • Na posledných hodinách výtvarnej výchovy s radosťou privítali sme hosťa zaslúžilého učiteľa, docenta Júliusa Mušku, maliara, ilustrátora a monumentalistu.
  03.04.2014 11:39 | viac »
 • Žiaci pod vedením pedagógov p. učiteľka Mgr. V. Sopčákovej a p. učiteľka Mgr. Ľ. Hrehorčákovej zapojili sa do súťaže „Poznaj a chráň“.
  03.04.2014 11:33 | viac »
 • Tradičná súťaž na ktorú úspešne pripravuje žiačky školy p. uč. Mgr. Valéria Sopčáková skončila 1. miestom v okr. kole. 
  03.04.2014 11:31 | viac »
 • V škole sa zapojilo 26 žiakov, ktorí interpretovali ľudové piesne nášho krásneho Slovenska.
  03.04.2014 11:29 | viac »
 • V tomto šk. roku tradičné mestské podujatie mladých výtvarníkov organizovali žiaci ZŠ Komenského pod vedením p. uč. Anny Sluvkovej.
  Našu školu reprezentovalo 140 žiakov, z toho 37 bolo ocenených. 
  03.04.2014 11:22 | viac »
 •   Úspešné basketbalové družstvo mladších žiakov.
  03.04.2014 11:18 | viac »
 • Vítame k nám všetky múdre dietky. Kto má práve chuť a čas nech uteká medzi nás!
  Chceš byť indiánka? Cigánka, princezná, černoška, kráľ či prasiatko alebo celkom iné zvieratko? Rýchlo masku doma priprav. Kto je kto ťažko zistí aj skúsená porota, ktoré tvoria staršie spolužiačky.
  Každá snaha ocenená bola – 15 pekných masiek odnieslo si knihy a sladká odmena ušla sa aj pre muzikanta.
  Karnevalom skončili sa všetky žarty, skončil tanec, zhasol jas a nastal pôstu čas. 
  03.04.2014 11:14 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria