Hlavné menu

Počet návštev: 4109246

Zoznam pracovníkov školy

Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1994.

Mgr. Peter Hužvár (F-ZT)                 – riaditeľ školy

Mgr. Eva Novotná (Sj-Nj)                – pedagogická zástupkyňa riaditeľa

Ing. Jozef Kovalík (Náb)                  – ekonóm, katechét

Mgr. Jozefa Dubská (Sj-Rj)             – učiteľka, vých. poradkyňa

Anna Falatová (1.-4.)                        – učiteľka (tr. uč. 1.A)

Mgr. Mária Solárová (1.-4./šp. Zt) – učiteľka (tr. uč. 1.B)

Mgr. Mária Janečková (1.-4./šp. Hv) – učiteľka (tr. uč. 2.A)

Mgr. Zuzana Summerová (1.-4./šp. Zt) – učiteľka (tr. uč. 2.B)

Margita Kiktavá (1.-4.)                     – učiteľka (tr. uč. 3.A)

RNDr. Helena Mlynarčíková (Ch)                 – učiteľka (tr. uč. 3.B)

Mgr. Miriam Matisovská (1.-4.)      – učiteľka (tr. uč. 4.A)

Mgr. Rudolf Sladkovský (1.-4.)       – učiteľ (tr. uč. 4.B)

Mgr. Miroslav Tutoky (Sj-Aj)          – učiteľ (tr. uč. 5.A)

Mgr. Terézia Vráblová (Sj-Aj)         – učiteľka (tr. uč. 5.B)

Mgr. Katarína Žembová (M-Hv)    – učiteľka (tr. uč. 6.A)

Mgr. Anna Galovičová (M-Zt)        – učiteľka (tr. uč. 6.B)

Mgr. Mária Boriščáková (Sj-D)       – učiteľka (tr. uč. 7.A)

PeadDr. Daniela Leššová (Z-Rj)     – učiteľka (tr. uč. 7.B)

Mgr. Valéria Sopčáková (P-Z)         – učiteľka (tr. uč. 8.A)

Mgr. Adrian Šulín                               – učiteľ (tr. uč. 8.B)

Mgr. Ľudmila Hrehorčáková (P-Ch) – učiteľka (tr. uč. 8.C)

Jozef Rodziňák                                  – učiteľ

Ing. Mária Palenčárová                    – katechétka

Mgr. Františka Sladkovská              – učiteľka MD

Mgr. Eva Antolová (Sj-D)                – učiteľka MD

Antónia Vojtková (Vv)                     – učiteľka

Eva Matušíková                               – vychovávateľka ŠD

Valéria Malcovská                            – vychovávateľka ŠD

Daniela Kolarčíková                         – vychovávateľka ŠD

Viktória Hanušínová                        – hosp. pracovníčka

Dušan Cuker                                       – kurič, údržbár

Helena Jacková                                 – upratovačka

Anna Peregrínová                              – upratovačka

Miloslava Radačovská                     – upratovačka

Milan Jurko                                         – školník 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria