Hlavné menu

Počet návštev: 4109242

Prečo sa mi páči moja rodná reč.

Do 2. ročníka tejto slovenskej súťaže organizovanej vydavateľstvom Mladé letá a Maticou slovenskou sa na našej škole v šk. roku 1993/1994 zapojilo 5 žiakov ( štyria zo 4.A a jeden žiak z 5.B triedy) pod vedením p. učiteľky Margity Kiktavej. 

Dve práce zo školského kola (autorov Jána Fekiača zo 4.A a Juraja Vrábla z 5.B) pani učiteľka poslala do slovenského kola. Úspech bol milým prekvapením nielen pre žiakov, ale aj ich rodičov a pani učiteľku.

Juraj Vrábel získal jednu z hlavných cien 7.miesto a Ján Fekiač čestné uznanie. Vyhodnotenia v Nových Zámkoch sa 20. septembra 1994 zúčastnil Juraj Vrábel. Práca J. Fekiača bola publikovaná v časopise Slovenské pohľady. Obe práce, ako aj rozhovor s J. Vráblom, odznel tiež v rozhlasovej relácií Rádio trinásť. Vďaka Bohu dobrá vec sa podarila.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria