Hlavné menu

Počet návštev: 4109250

Október

- mesiac modlitby Svätého ruženca

V októbri sa celé Cirkev stretá pri modlitbe ruženca. V každej farnosti sa veriaci schádzajú, aby si touto modlitbou uctili  nebeskú Matku, aby pod jej vedením uvažovali nad najvýznamnejšími udalosťami diela vykúpenia, aby si na príhovor Panny Márie vyprosovali Božiu milosť tak verne nasledovať Krista a slúžiť Bohu, ako to robila ona ...

V tomto mesiaci uskutočnilo sa stretnutie detí zo školských družín, ktoré pripravili p. E. Matušíková a V. Malcovská.

Stretnutie začalo modlitbou svätého ruženca. Kultúrny program spríjemnil milé priateľské stretnutie všetkým zúčastneným deťom aj dospelým. 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria