Hlavné menu

Počet návštev: 4287207
 • Na podnet výzvy z Litmanovej deti navštevujúce šk. klub pod vedením p. vych. Matušíkovej napísali list sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II.
  Ďakujeme za odpoveď.
  03.04.2014 10:57 | viac »
 • Do 2. ročníka tejto slovenskej súťaže organizovanej vydavateľstvom Mladé letá a Maticou slovenskou sa na našej škole v šk. roku 1993/1994 zapojilo 5 žiakov ( štyria zo 4.A a jeden žiak z 5.B triedy) pod vedením p. učiteľky Margity Kiktavej. 
  03.04.2014 10:54 | viac »
 • Výtvarná súťaž, na ktorej si deti mali možnosť preveriť zručnosť pri zhotovovaní ružencov zo zemiakov, šupiek, drevených guličiek ...
  03.04.2014 10:53 | viac »
 • - mesiac modlitby Svätého ruženca
  03.04.2014 10:50 | viac »
 • Letné prázdniny sa schýlili ku koncu, keď sa väčšina učiteľov zboru CZŠ vybrala naplniť svoje Svätým. 
  03.04.2014 10:48 | viac »
 • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1994.
  03.04.2014 10:44 | viac »
 • V tomto šk. roku úspešne reprezentovali našu školu viacerí žiaci.
  03.04.2014 10:38 | viac »
 • Nadišiel dlho očakávaný deň pre našich družinárov – MDD, ktorý bol pripravený pod názvom „Detský jarmok“.
  03.04.2014 10:32 | viac »
 • Ktorý sa konal na CZŠ.
  03.04.2014 10:29 | viac »
 • Deň ku ktorému smerovalo úsilie detí a katechéta sa stal skutočnosťou. 
  03.04.2014 10:26 | viac »
 • Organizátorom podujatia bola CZŠ. Druhý ročník sa konal pod názvom „Moja rodina“ pri príležitostí Medzinárodného roku rodiny.
  Práce boli vystavené v MsM od 12. mája do 15. júna. Slávnostné vyhodnotenie výstavy, na ktorej sa zúčastnili žiaci z troch sabinovských škôl, žiaci zo ZŠ v Šar. Michaľanoch, Jarovniciach a Ľutine, sa konalo dňa: 12. mája 1994 a ocenených bolo 80 detí.
  03.04.2014 11:44 | viac »
 • Na vlastných nohách.
  03.04.2014 10:17 | viac »
 • Už po štvrtý krát vyhlásila redakcia Zornička súťaž v interpretácií ľud. piesne. Jej protagonistami sa stali tisícky detí od 6 do 11 rokov, pre ktoré je určená. Nechýbali medzi nimi ani naše najmladšie talenty. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov.
  03.04.2014 11:45 | viac »
 • Súťaž v prednese prózy a poézie.
  03.04.2014 10:02 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria