• ... zo života v mesiaci máji

   • 03.04.2014 09:46
   • V Sabinove sa dňa 21. 5. 1993 uskutočnil 11. ročník súťaže Sabinovský autorský a recitátorský máj. Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnilo 6 žiačok. 
   • Umiestnili sa takto :

                    T. Juricová (7.A) – 1. miesto

                    D. Zvíjaková (3.B) – 2. miesto

                    V. Čechová (2. A) – 3. miesto

                    M. Pillarová (8. B) – Čestné uznanie

    V mesiaci máji sa konali okresné kolá viacerých súťaží.

    V okresnom kole „Pytagoriády“ našu školu reprezentovali 4 žiaci. Najlepšie sa umiestnil R. Dačo zo 4. A na 4. mieste a M. Dačo zo 6. B na 8. mieste.

    V okresnom kole súťaže „Poznaj a chráň“ – odbor botanika sa M. Dačo zo 6. B umiestnil na 2. mieste a T. Hanušín z 5. B na 9. mieste.

    Po úspešnom 1. mieste v okresnom kole súťaže „Mladý zdravotník“ sa družstvo školy, ktoré dôkladne pripravovala p. uč. Sopčáková, v zložení : M. Ľachová (7.B), T. Juricová (7.A), K. Perecárová (7.A), R. Kuchár (7.A), M. Jancišin (7.A), a Z. Zelinková (7.B) zúčastnilo krajského kola v Poprade.

    Žiaci 5.-8. roč. sa zapojili do okresnej súťaže „Dni ochrany prírody“ . Ku Dňu Zeme zhotovili emblémy. Najhodnotnejšie práce boli zaslané do Centra Dňa Zeme v Kalifornii v USA. Bola medzi nimi aj práca našej žiačky J. Cicmanovej z 8. B.

    Vo výtvarnej súťaží „Ochrana prírody“ ocenenia získali práce R. Lazora (6.B) – plagát, I. Bárdoša (8.B) – plagát, ktoré zdobia priestory EKO CENTRA v Prešove. Kolektív žiačok z 5.B zhotovil „Slečnu“ z odpadových surovín, ktorá patrila medzi najatraktívnejšie výtvory v spomínanej súťaži.

    Na záver prajeme učiteľom a žiakom veľa chuti do ďalšej tvorivej práce!

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie