Hlavné menu

Počet návštev: 4109228

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 22. februára 1993 uskutočnilo sa v našej škole školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Zapojilo sa do nej 31 žiakov. 

Porota, zostavená z pedagógov, rozhodla o takomto poradí v jednotlivých kategóriách:

                I. kategória (1.-4.r.) :                        poézia                                   próza

                                                               1. Eva Chamilová              1. Dominika Zvijáková

                                                               2. Veronika Čechová         2. Zuzana Grečová

                                                               3. Lucia Červeňáková       3. Lucia Koscelníková

 

                II. kategória (5.-6.r.) :                       poézia                                   próza

                                                               1. neudelené                        1. Daniela Mišeková

                                                               2. Adriana Borsuková       2. Dominika Lešková

                                                               3. Katarína Dačová           3. Anna Stracenská

 

                 III. kategória (7.-8.r.) :                     poézia                                   próza

                                                               1. Judita Cicmanová         1. Mária Pillarová

                                                               2. Terézia Juricová             2. Marcela Šoltésová

                                                               3. Katarína Perecárová     3. Martina Ľachová

 

Víťazí jednotlivých kategórií sa dňa 10. marca 1993 sa zúčastnili obvodového kola súťaží v MsKS Sabinov. Úspešne sa na ňom umiestnili :            Eva Chamilová – 2. miesto

                                                                              Judita Cicmanová – 3. miesto 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria