• Hviezdoslavov Kubín

   • 03.04.2014 09:41
   • Dňa 22. februára 1993 uskutočnilo sa v našej škole školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Zapojilo sa do nej 31 žiakov. 
   • Porota, zostavená z pedagógov, rozhodla o takomto poradí v jednotlivých kategóriách:

                    I. kategória (1.-4.r.) :                        poézia                                   próza

                                                                   1. Eva Chamilová              1. Dominika Zvijáková

                                                                   2. Veronika Čechová         2. Zuzana Grečová

                                                                   3. Lucia Červeňáková       3. Lucia Koscelníková

     

                    II. kategória (5.-6.r.) :                       poézia                                   próza

                                                                   1. neudelené                        1. Daniela Mišeková

                                                                   2. Adriana Borsuková       2. Dominika Lešková

                                                                   3. Katarína Dačová           3. Anna Stracenská

     

                     III. kategória (7.-8.r.) :                     poézia                                   próza

                                                                   1. Judita Cicmanová         1. Mária Pillarová

                                                                   2. Terézia Juricová             2. Marcela Šoltésová

                                                                   3. Katarína Perecárová     3. Martina Ľachová

     

    Víťazí jednotlivých kategórií sa dňa 10. marca 1993 sa zúčastnili obvodového kola súťaží v MsKS Sabinov. Úspešne sa na ňom umiestnili :            Eva Chamilová – 2. miesto

                                                                                  Judita Cicmanová – 3. miesto 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie