Hlavné menu

Počet návštev: 4109230

Basketbalový turnaj učiteľov a žiakov

Športová činnosť aj v tomto roku je bohatá. Okrem školských podujatí zúčastňujú sa žiaci na celomestských akciách ako Turnaj a putovný pohár riaditeľa Domu detí a mládeži, získali sme 3. miesto.

Medzi školská súťaž 8. ročníkov – 4. miesto zo 6 účastníkov.

Okrem basketbalových turnajov žiaci svoju športovú zdatnosť prejavujú na lyžiarskom kurze – 7.roč, v stolnotenisových ligách žiakov ZŠ.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria