Hlavné menu

Počet návštev: 4118691

Mikuláš

Pred dňom sviatku sv. biskupa Mikuláša pripravili kňazi z farského úradu v Sabinove, učitelia spolu s rodičmi a deťmi program spojený s rozdávaním balíčkov. 

 V programe vystupovali žiaci zo školskej družiny, spievali, recitovali. Starší žiaci predstavovali zábavnou formou každý svoju triedu. Sledoval ich nielen Mikuláš, ale aj anjeli a čert. Mikuláš porozprával o živote sv. Mikuláša, o jeho dobrých skutkoch, opýtal sa na zážitky a správanie detí v škole. Potom všetkým pri speve náboženských piesní rozdal balíčky so sladkými pochúťkami.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria