Hlavné menu

Počet návštev: 4118849

Slávnostné otvorenie šk. roka (1. september)

Pax et bonum - pokoj a dobro. (Alojz Tkáč)

 Otca biskupa Mons.Alojza Tkáča vítajú zástupcovia mesta a cirkevnej školy.

 Príhovor o. biskupa na sv. omši.

 Poďakovanie o. biskupovi.

 medzi žiakmi ...

 Pedagogický zbor v kostole sv. Jána krstiteľa.

 V školskej kaplnke.

 Prezeranie tried na CZŠ sv. Jána Krstiteľa.

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria