Hlavné menu

Počet návštev: 4118821

Milión detí sa modlí ruženec

Iniciatíva Jeden  milión  detí  sa  modlí  ruženec  sa  celosvetovo stretla s veľkým ohlasom. Dňa 18. októbra 2017 o 9.00 hod. sa aj my v našej škole zapojíme k tejto iniciatíve a budeme sa spoločne modlilť ruženec za pokoj vo svete. V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného  ruženca  vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie o mier vo svete nič lepšie, než zobrať vážne posolstvo Matky Božej z nebies. 

Zasvätenie detí Panne Márii

 

Mária, Matka moja, plný radosti  prichádzam dnes k tebe, aby som ti celkom daroval svoje srdce. Darujem ti aj všetko, čo mám a čo robím, celý svoj život.

K tebe chcem priviesť všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci: rodičov, súrodencov, priateľov, ale aj tých, čo mi ublížili.

Buď ty našou Matkou, požehnaj nás a ochraňuj nás. Chcem ťa milovať, ako dieťa miluje svoju matku, a verne sa modliť.  Každý deň chcem myslieť na to, že ti patrím.

Matka, tvoj som teraz i naveky. Skrze teba a s tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria