• TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
   • TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

   • 22.09.2016 14:17
   • Termíny prijímacieho konania pre deviatakov v školskom roku 2016/2017  

    1. Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

   •  

    do 1. februára 2017  

    • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny  prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

      

    do 20. februára 2017  

    • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium  v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje 

      

    do 28. februára 2017 

    • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu 

      

    od 25. marca do 15. apríla 2017 

    • talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo  nadania 

      

    2. Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania 

      

    do 31. marca 2017 

    • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory 

      

    5. apríla 2017  

    • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T 9 - 2017 

      

    do 10. apríla 2017  

    • zákonný  zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) 

     

    do 20. apríla 2017 

     

    • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  vrátane osemročných gymnázií 

     

    20. apríla 2017 

    • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka  – náhradný termín 

     

    9. mája 2017 (utorok) 

    •  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  

     

    11. mája 2017 (štvrtok) 

    • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  

      

    do 6. júna 2017 

    • riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest 

      

    20. júna 2017 (utorok)   

    • druhé kolo prijímacích skúšok 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie